En slekt som stammer fra tollvisitør, senere mølleeier i Frederikssund og Roskilde Jørgen Jæger. Slekten kom til Norge med hans to sønner, dispasjør og stortingsmann Adam Gottlob Ferdinand Jæger (1778–1837) og byfogd Jens Nicolai Henrich Jæger (1780–1846). Byfogd J. N. H. Jæger var far til brigadeauditør Nicolai Henrik Jæger (1818–64), som igjen var far til forfatteren Hans Henrik Jæger (1854–1910) og professor i sosialøkonomi Oskar Gustav Jæger (1863–1933).