Jåttå videregående skole i Stavanger ble opprettet og åpnet høsten 2007. Skolen har over 1100 elevplasser fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, restaurant- og matfag, idrettsfag og service og samferdsel. Jåttå videregående skole tilbyr også påbygging til generell studiekompetanse.