Ján Hollý, slovakisk dikter og katolsk prest; en sentral skikkelse innen den slovakiske senklassisismen. I sine dikt brukte han A. Bernoláks norm for litterært slovakisk. Etter antikke forbilder skrev han eposene Svatopluk (1833), Cirillo-Metodiada (1835) og Sláv (1839), med gammel slovakisk og slavisk historie som tema. Han skrev også klassisistisk naturlyrikk, lyriske folkeskildringer, samfunnsengasjerte dikt og katolske salmer. Verkene hans, og de holdninger han stod for, bidrog sterkt til slovakenes nasjonale bevisstgjøring.