Ivar Thor Carl Iversen, født i Oslo, norsk fiskerikonsulent. Skipper på fiskeriundersøkelsesfartøyet Michael Sars 1902–12, fiskerikonsulent ved Fiskeridirektoratet 1912–45. Fra 1923 ledet han fiskeri- og fangstundersøkelsene i Nordishavet. Under den annen verdenskrig fungerte Iversen som fiskerikonsulent for den norske regjering i London og nedla et stort arbeid med planleggingen av fiskerinæringens gjenreisning. Skrev bl.a. Drivis og selfangst (1927) og Ishavsøya Hopen (1941).