Ivar Johnsen, født i Trondheim, norsk pianist. Elev av Nils Larsen og Edwin Fischer (Berlin), studier i Paris og London. Debuterte i Oslo 1928. Opptrådte i København, Stockholm, Helsinki og London (1947 i Royal Albert Hall). Virket i senere år særlig som pedagog, og var høyt ansett.