Ivar Conradson, svensk forfatter. Utgav 1906–07 tre samlinger symbolistisk stemningspoesi hvor motivene tas fra naturen og en kristen farget mystikk. Med den frie verseformen og den egenartede intensiteten gir samlingene et moderne inntrykk som i det nye litteraturklimaet i 1940-årene ble gjenstand for ny interesse. 1950 kom en samling utvalgte dikt. Samlade dikter ble utgitt i 1979.