Ivar Bjørndal, norsk lektor og skoleadministrator. Fylkesskolesjef i Østfold 1971–77, direktør ved Østfold distriktshøgskole og Det regionale høgskolestyre for Østfold 1977–81 og 1990–92, direktør ved Rådet for videregående opplæring 1981–90, utdanningsdirektør i Østfold 1992–98. Han har bl.a. skrevet Fra vannsag til atomreaktor. Trekk av Haldens historie i 100 år (1965), Videregående skole for alle – idé og virkelighet (1984), Innblikk og utsyn (1991) og Magnus Brostrup Landstad (2002).