Ivan Stepanovitsj Masepa, kosakk-hetman i Øst-Ukraina 1687–1708. Han tok sikte på å løsrive Ukraina fra Russland og førte hemmelige forhandlinger først med den polske konge og deretter med Karl 12. Gikk åpent over til Karl 12 etter svenskenes innmarsj i Russland. Etter det svenske nederlag ved Poltava 1709 rømte han sammen med Karl til Tyrkia. Masepas skikkelse er blitt tatt opp i mange litterære verker fra romantikken (Byron, Pusjkin o.fl.) og av Franz Liszt i hans Mazeppa.