Ivan Meštrović, kroatisk billedhugger.Utdannet i Wien, senere i Paris, hvor han mottok impulser av Rodin. Før den første verdenskrig kjent for skulpturer med motiver fra nasjonal historie og folkediktning; gikk senere over fra en realistisk til en mer sensuell og symbolsk stil. Utførte treskulpturer med religiøse motiver, inspirert av middelalderkunst og afrikansk kunst. Laget en rekke steinrelieffer, portretter og figurer, til dels inspirert av Michelangelo. Han ble fremfor alt kjent for sine monumentalverker, bl.a. Frankrike-monumentet i Beograd, Indianermonumentet i Chicago. Bosatte seg etter den annen verdenskrig i USA. Det er opprettet Meštrović-museer i Zagreb og Split.