Ivan Kadlečík, slovakisk forfatter, en av landets fremste essayister. Begynte som litteraturkritiker og journalist i 1960-årene. Som dissident ble han politisk forfulgt i perioden 1971–89, og hans bøker kunne komme ut bare i samizdat og på eksilforlag. Har utgitt en rekke selvbiografiske bøker der han reflekterer over sitt liv og sentrale filosofiske og estetiske spørsmål; til disse hører Rapsodier og miniatyrer (1988), Epistler (1992), Månesyke (1993), Hodebry (1995), I fjor som i år (1997), Små preludier (2002) o.a.