Ivan Ângelo, brasiliansk forfatter og journalist, mest kjent for romanen A Festa (1976). Verket tar utgangspunkt i en fødselsdagsfeiring og et opprør i 1970, og skildrer enkeltmenneskets kamp i et samfunn med politisk undertrykkelse. Romanen er oversatt til flere språk, og er representativ for den brasilianske roman etter 1964, med vekt på tidsepokens brutale realiteter og forfatterens oppgave som en som skal vekke leserens nasjonale bevissthet og ansvarsfølelse.