Ius in nummis, populært samlerområde i numismatikken, hvor en samler på mynter som viser rettferdighetssymboler. Spesielt populært er mynter som viser en vekt eller "Fru Justitia" og gjerne med ordet "Rettferdighet" eller "Lov" som omskrift.