Tokyo, japansk handels- og industrikonsern, grunnlagt i Osaka 1858 som et tekstilhandelsselskap av Chubei Itoh (1840–1903), fra 1914 under navnet C. Itoh & Co., nåværende navn fra 1992. Fra 1950-årene har Itochu engasjert seg innen en lang rekke ulike sektorer verden over gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper. Virksomhetsområder er bl.a. næringsmidler, tekstiler, maskinindustri, romfart, elektronikk, metallindustri, treforedling og finans. Itochu er et av Japans største konsern med omsetning ca. 90 mrd. amerikanske dollar og rundt 40 000 ansatte (2004).