Ito, by i Japan, Honshu, på østkysten av Izuhalvøya, 110 km sørvest for Tokyo; 71 700 innb. (2001). Stort kursted med nærmere 400 varme kilder; fiskehavn.