Isvestija, russisk dagsavis i Moskva. Inntil oppløsningen av Sovjetunionen var Isvestija organ for Det øverste sovjets presidium (regjeringen). Etter Sovjetunionens bortfall ble avisen uavhengig, og samtidig sank opplaget drastisk; Isvestija hadde på det meste et opplag på rundt 10 millioner, i 1990 var det på ca. 7 millioner, men er nå nede i under 500 000.