István 5, sønn av kong Béla 4, medkonge fra 1245; utkjempet likevel flere slag med sin far, noe som bare styrket føydalherrenes maktposisjon overfor den kongelige sentralmakten. Etter farens død 1270 førte han en seierrik krig mot Ottokar 2 av Böhmen.