István 2, konge fra 1116; sønn av kong Kálmán. Førte en aktiv utenrikspolitikk med kriger mot Venezia, Galicja og Bysants, men uten varige resultater.