Israel Joshua Singer, født i Polen, jødisk forfatter; bror av I. B. Singer. Slo igjennom som forfatter i Warszawa i 1920-årene med flere bøker skrevet på jiddisch. Han skildret hasidismen på 1800-tallet i Josche Kalb's (1932, senere dramatisert), men er særlig kjent for sine familieromaner etter at han emigrerte til USA i 1933: Di Brider Aschkenazi (1936, norsk overs. Brødrene Aschkenazi, 1937), om Lódź og jødene i industrien, og Di Mischpoche Karnovski (Familien Karnovski, 1943), tragedien om de tyske jøders assimilasjon ført frem til Hitler-tiden. I romanen Chaver Nachman (Kamerat Nachman, 1938) kom Singers skuffelse over Sovjetunionen og kommunismen til uttrykk. Han skrev også skuespill. Flere romaner gikk som føljetonger i avisen Jewish Daily Forward, der hans memoarer Fun a Velt Vos Is Nischto (Fra en forgangen verden) ble offentliggjort to år etter hans død.