Isle Royal, øy i USA, Michigan, den største øya i Lake Superior (Øvresjøen), 72 km lang og 14 km bred. Kjent for sin urørte natur med store skoger og et rikt fugle- og dyreliv. Elg, rødrev, snøskohare, bever og amerikarødekorn er vanlige. Den berømte og grundig studerte ulvestammen var i 2002 på vel 20 dyr. Islommen er den sjeldneste og mest karakteristiske av øyas 60 hekkende fuglearter. Nasjonalpark siden 1931.