Iskra, sovjetiske radioamatørsatellitter. Den første, Iskra 2, ble utplassert fra romstasjonen Saljut 7, 17. mai 1982 og var i virksomhet 53 dager.