Isen Bjerg er det østligste toppunkt av en liten, isolert morenebakke som ligger på hedesletten Gludsted Plantage, sørøst for Ikast. Det høyeste punkt er 102 meter over havet og hever seg bratt 25 meter over terrenget omkring. Isen Bjerg var slipp-plass under den andre verdenskrig og ble fredet i 1954.