Isdalen, vill og trang dal i den østlige del av Bergen kommune, Hordaland, bydel Bergenhus, går opp mot Borgeskaret på Ulriken og grensen mot Arna bydel. Ved munningen Svartediket, som er demt opp sammen med Isdalsvatnet og utgjør byens største drikkevannsreservoar. Fra Svartediket renner Møllendalselva til Store Lungegårdsvann. Turområde.