Isak Arama, spansk-jødisk forfatter av en prekensamling kalt Isaks ofring, skrevet på hebraisk. Kjent talmudist.