Isak 2 Angelos, keiser 1185–95 og 1203–04. Han så store deler av riket gå tapt, søkte støtte hos sultan Saladin, men endte som en kasteball for vesterlandske korstogspolitikere.