Isaac Wacklin, finsk portrettmaler. Fra 1737 utdannet i Stockholm, virket bl.a. i St. Petersburg, Stockholm og Danmark, der han mottok sterke inntrykk fra bl.a. Carl Gustaf Pilo. Wacklin var Finlands fremste rokokkomaler; hans ca. 30 portretter har fine maleriske kvaliteter.