Isaac Schapera, sørafrikansk antropolog; særlig kjent for sine studier av tswanafolket i Botswana. Verker bl.a. A Handbook of Tswana Law and Custom (1938), Praise Poems of Tswana Chiefs (1965) og Rainmaking Rites of Tswana Tribes (1971).