Isaac Oliver, engelsk miniatyrmaler av fransk ætt, ved siden av sin lærer Nicholas Hilliard den betydeligste i sitt fag i England; knyttet til det kongelige hoff fra 1604. Han utviklet Hilliards stil med noe større vekt på psykologisk skildring og modellering av volumer, men med samme klart definerte linearitet. Hans sønn og elev Peter (ca. 1594–1647) fortsatte farens virksomhet og utviklet i sine senere arbeider en noe friere stil under innflytelse av Antonius van Dyck.