Isaac Fuller, engelsk maler, studerte antagelig i Frankrike hos François Perrier, arbeidet i Oxford 1644 samtidig med William Dobson, senere virksom i London. Få av hans arbeider er bevart. Hans portretter viser en god karakteriseringsevne og teknikk. Særlig kjent er hans selvportrett i Bodleian Library, Oxford. Han utførte også religiøse og allegoriske dekorative arbeider.