Isaac Casaubon var en fransk humanist. Han ble professor i gresk i Genève i 1582, i Montpellier i 1596 og ble i 1600 bibliotekar hos Henrik 4. Han var en ivrig protestant, men som humanist og påvirket av den hollandske arminianisme forfektet han toleranse. Jakob 1 kalte ham til England i 1610. Casaubon utgav blant annet en rekke utmerkede, kommenterte utgaver av greske og latinske forfattere.