Irwin Rose, amerikansk biokjemiker, 1963–95 forsker ved Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, fra 1997 emeritusforsker ved University of California. Tok Ph.D i biokjemi ved University of Chicago i 1952. Mottok Nobelprisen i kjemi 2004 sammen med Avram Hershko og Aaron Ciechanover for grunnleggende oppdagelser når det gjelder hvordan eukaryote celler (celler med cellekjerne) regulerer nedbryting av intracellulære proteiner.