Irkutsk kraftstasjon, i elven Angara, Russland, med installasjon 1600 MW og demning (44 m høy) med oppdemmet magasin på 46 milliarder m3. Ferdigstilt 1956.