Irja Agnes Browallius, svensk forfatter og lærer. I naturalistisk pregede romaner og noveller står hun som en av de fremste skildrere av svensk landsbygd.