Ippolit Fjodorovitsj Bogdanovitsj, russisk klassisistisk forfatter; han oversatte Voltaire, Rousseau og andre forfattere fra opplysningstiden. Hans hovedverk er Psyke (1778), en russisk versjon av eventyret om Amor og Psyke, med klare referanser til både Apuleius og La Fontaine. Sjangermessig er diktet en variant av det pseudo-heroiske versepos, men atskiller seg fra denne sjangeren ved å fremheve det poetiske på bekostning av det parodiske element. Forfatteren henvender seg i all fortrolighet til sine lesere, og denne intime tonen ble retningsgivende, blant annet for Pusjkins Ruslan og Ljudmila.