Ion Creangă, rumensk forfatter; tilknyttet den litterære grupperingen Junimea, som var inspirert av tysk estetikk. Han regnes som sin tids største rumenske forteller, og hans eventyr (utgitt 1875–78) og barndomserindringer (1881–92) er stadig folkelesning i Romania. Gjennom ham fikk rumensk folkespråk innpass i litteraturen.