Intima Teatern har vært navn på flere teatre i Stockholm. Det første, som var i drift i 1907–1910, er også det mest kjente. Under August Falcks ledelse oppførte det bare skuespill av August Strindberg.