International Transport Workers' Federation, internasjonal sammenslutning av transportarbeidernes fagforeninger i en rekke land, stiftet i London 1896. ITF har (2012) mer enn 4,5 millioner tilsluttede medlemmer fordelt på mer enn 700 fagorganisasjoner i 154 land. De viktigste ITF-medlemmene fra Norge er Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Transportarbeiderforbund. Se også ITF-vilkår.