International Council for Philosophy and Humanistic Studies, stiftet 1949 på initiativ av UNESCO for bl.a. å utvikle samarbeid mellom internasjonale organisasjoner som arbeider på det humanistiske område, og spre opplysning om de humanistiske vitenskapers resultater. 13 organisasjoner med representanter fra 145 land er med. Særorganisasjonene arbeider med større forskningsoppgaver. Organisasjonen har sekretariat i Paris og utgir tidsskriftet Diogenes.