Inter Press Services, internasjonalt nyhetsbyrå, grunnlagt 1962, hovedsete i Roma, var en periode verdens fjerde største. Byrået dekker spesielt den tredje verden. IPS hadde kontor i Oslo 1984–2001 og en periode i 2003. Byrået leverte stoff til en rekke norske aviser.