Innenriksdepartementet (ID), ble opprettet under den tyske okkupasjonen ved forordning av 25. september 1940 og bortfalt ved frigjøringen. Det ble ledet av Albert Viljam Hagelin til november 1944, og hadde et meget omfattende saksområde. Det var det mest sentrale departementet for NS-regimet, og fikk etter hvert overført avdelinger fra andre departementer. En rekke av de typiske nazifiseringstiltakene ble fremmet av Innenriksdepartementet.