Initiativet for spredningssikkherhet (PSI)

Artikkelstart

Initiativet for spredningssikkherhet (PSI) er et internasjonalt samarbeid for å kunne avskjære handel med og transport av masseødeleggelsesvåpen, leveringsmidler for slike våpen og relatert teknologi.

PSI omfatter 107 stater, herunder alle de nordiske land. Samarbeidet er et supplement til deltakerlandenes gjennomføring av eksportkontroll for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og støtter opp om Ikkespredningsavtalen, Kjemivåpenkonvensjonen, Biologivåpenkonvensjonen og FNs sikkerhetsråds landspesifikke resolusjoner, samt sikkerhetsrådets resolusjon 1540 av april 2004. Resolusjon 1540 pålegger samtlige medlemsland å treffe nødvendige tiltak mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og særskilt hindre at slike våpen faller i hendene på terroristgrupper.

Historikk

President George W. Bush kunngjorde i 2003 at USA ville gå inn for et internasjonalt samarbeid av denne karakter. Bakgrunnen var faren for at visse stater og ikke-statlige aktører kunne anskaffe og bruke masseødeleggelsesvåpen. USA ledet en gruppe på ni andre land, som samme år utarbeidet retningslinjene for PSI. Disse ni landene var Australia, Frankrike, Japan, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia og Tyskland.

Land som slutter seg til disse retningslinjene, forplikter seg til å samarbeide med andre deltakerland, dersom et lands skip, havner, sjøterritorium, luftrom eller landareal blir søkt brukt av stater og ikke-statlige aktører som representerer en spredningsfare.

Gjennomføring av PSI

De 107 stater som har sluttet seg til retningslinjene, er fra alle kontinenter. Fem av de ni atommakter (Frankrike, Israel, Russland, Storbritannia og USA) deltar i PSI, men ikke atommaktene India, Kina, Nord-Korea og Pakistan. Konkret vil deltakerlandene søke å hindre transport av masseødeleggelsesvåpen, leveringsmidler for slike våpen og relatert teknologi som en stat eller ikke-statlig aktør søker å anskaffe uten at eksportlisens er gitt. Samarbeidet på dette feltet skjer i samsvar med nasjonal lovgivning i de enkelte deltakerlandene og i samsvar med internasjonale avtaler og resolusjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd.

Innenfor rammen av PSI avholdes det alternerende høynivåmøter hvert andre eller tredje år for alle deltakerlandene. Det er etablert en kjernegruppe av operative eksperter fra 21 land. I denne kjernegruppen deltar blant annet Russland og USA, samt elleve europeiske NATO-land. Av de baltiske og nordiske land er bare Danmark og Norge med i kjernegruppen, som har som hovedoppgave å videreutvikle PSIs politikk, operative tiltak og planer.

Norges deltakelse i PSI ledes av Utenriksdepartementet og involverer en rekke ande departementer og etater.

Sekretariat

Det amerikanske utenriksministeriet har sekretariatsfunksjonen for PSI.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg