Ingvild Vaggen Malvik, norsk politiker (SV); cand.polit., Malvik. Forsker/koordinator ved Program for Industriell Økologi ved NTNU fra 2001. Tidligere medlem av Arbeiderpartiet (AUF), leder av Sør-Trøndelag AUF 1991–93. Medlem av Sør-Trøndelag fylkesting 1995–99. Medlem av Landsstyret for Framtiden i våre hender 1994–2001, leder 1998–2001. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 2001–05. Hun mistet mandatet ved valget 2005, men var fast møtende vararepresentant 2005–07.