Ingvei, kvinnenavn, nylaget av førsteleddet Ing(e)- og det norrøne etterleddet -veig, muligens av víg, 'strid'. Navnedag 10. april.