Ingrid, kvinnenavn, norrønt Ingeriðr av Ingefriðr, dannet av gudenavnet Ing eller Yngve og norrønt friðr, 'vakker, elskelig'. Den forkortede navneform Ingrid kom i bruk i Norge fra 1400-tallet. Navnedag 10. februar.