Ingolf Vislie, norsk jurist. Advokat i Oslo siden 1959. Omfattende forfatterskap, især om ekspropriasjonsrett.