Ingolv, Ingulf, Ingulv, mannsnavn, norrønt Ingolfr, Ingulfr, dannet av gudenavnet Ing eller Yngve, og dyrenavnet ulv. Navnedag 10. juni.