Inger Løite, norsk politiker (A), ansatt i Telenor og hovedtillitsvalgt i Opplysningen. Medlem av Gjerstad kommunestyre 1999-2007. Stortingsrepresentant for Aust-Agder 2005-09.