Inger Alfvén, svensk forfatter. Hennes forfatterskap er nært knyttet til den moderne kvinnebevegelsen, med vekt på kjønnsrolleproblematikk og kvinners problematiske forsøk på å frigjøre seg fra fortidige normer. Hun fikk sitt gjennombrudd med romanen Dotter til en dotter (1977). Av senere romaner kan nevnes Ur kackerlackors levnad(1984), Elefantens öga(1992) og Berget dit fjärilarna flyger för att dö (1997). Hun har også gitt ut novellesamlingen Det blå skåpet(1999) og den psykologiske thrilleren Någon kom i båten (2002). I romanen Mandelkärnan (2006) drøftes allmenngyldige og eksistensielle spørsmål.