Ingel Fallstedt, svensk billedhugger; utdannet vesentlig i Paris. Hans mange livfulle, impresjonistisk pregede portrettbyster viser stor teknisk dyktighet. Hans statue av John Ericsson ble avduket i Göteborg 1899.