Ingeborg Glambek, norsk design- og kunsthistoriker; utdannet ved Kunsthåndverksskolen i Bergen og Universitetet i Oslo. Førsteamanuensis ved Statens lærerhøgskole i forming, Oslo, dr.philos. 1992. Glambek har skrevet om funksjonalismens gjennombrudd i norsk arkitektur og design, og har dessuten publisert en rekke artikler om kunsthåndverk, kunstindustri og kunstpedagogikk. Hennes bok Kunsten, nytten og moralen (1988) behandler bakgrunnen for de norske kunstindustrimuseers fremvekst på 1800-tallet.