Ingard Teigstol Hauge, født i Bergen, norsk litteraturforsker; cand.philol. 1940, dr.philos. 1956, dosent ved Institutt for norsk språk og litteratur, Universitetet i Oslo 1970; professor 1977–82. Han utgav Tanker og tro i Welhavens poesi (doktoravhandling 1955), Jonas Lies diktning (1970), Den fremmede passasjer. Studier i Henrik Ibsens dramatikk (1986). Medarbeider til bind 2 av Norges litteraturhistorie (1974), og redigerte 5-bindsutgaven av J. S. Welhavens samlede verker (1990–92).